تبلیغات پیامکی

ماهی سیاه کوچولو

اقتصاد گاوی

 

اقتصاد مرسوم :

دو تا گاو ماده دارین یکیش رو می فروشین و یه گاو نر می خرین به تعداد گاوهای شما بر اثر زاد و ولد افزوده میشه و اقتصاد رشد می کنه. پول براتون سرازیر میشه و می تونین به بازنشستگی و استراحت بپردازید.

اقتصاد هندی :

دو تا گاو ماده دارین اونها رو می پرستین و عبادت می کنین !!!

اقتصاد پاکستانی :

هیچ گاوی ندارین ادعا می کنین که گاوهای هندی مال شماست از آمریکا طلب کمک مالی می کنین از چین کمک نظامی می خواین از انگلیس هواپیما از ایتالیا توپ و تانک از آلمان تکنولوژی از سوئیس وام بانکی و ... با تمام این امکانات گاوها رو می خرین و ادعا می کنین که توسط جهان مورد استسمار قرار گرفتین !

اقتصاد آمریکایی :

دو تا گاو ماده دارین یکیش رو می فروشید و دومیش رو تحت فشار مجبور می کنید که به اندازه 4 تا گاو شیر بده وقتی هم گاوه مرد تعجب می کنید تقصیر رو گردن یه کشور گاودار میندازین و بعدش طبیعتا اون کشور یه خطر بزرگ برای بشر محسوب می شه یه جنگ بزرگ راه میندازین برای نجات جهان و گاوها رو به دست میارین !


اقتصاد فرانسوی :

دوتا گاو ماده دارین دست به اعتصاب می زنین چون می خواین 3 تا گاو داشته باشین !

اقتصاد آلمانی :

دوتا گاو ماده دارین اونها رو تحت مهندسی ژنتیک قرار میدین بعدش گاوهاتون 100 سال عمر میکنن . ماهی یه وعده غذا می خورن و خودشون شیرشون رو می دوشن !

اقتصاد انگلیسی :

دوتا گاو ماده دارین هر دو جنون گاوی دارن !

اقتصاد ایتالیایی :

دوتا گاو ماده دارین نمی دونین اونها کجا هستند پس بی خیال میرین سراغ ناهار و شراب !

اقتصاد سوئیسی :

5000 تا گاو ماده دارین هیچکدوم مال خودتون نیستن از کشورهای دیگه پول می گیرین که دارین گاوهاشون رو نگهداری میکنین !

اقتصاد ژاپنی :

دوتا گاو ماده دارین که اونها رو از نوع طراحی ژنتیک کردین هیکلشون یک دهم گاوهای معمولی شده و 20 برابر اونها شیرمیدن !


اقتصاد چینی :

دوتا گاو ماده دارین و 300 نفر آدم که اونها رو می دوشن بعد ادعا می کنین که سیستم استخدامی و شغلی کارآمدی دارین !

اقتصاد ایرانی :

دوتا گاو ماده دارین که هر دوتاشون ارث باباتونه یکیش رو دولت بابت عوارض و مالیات سهم صدا و سیما و غیره ضبط می کنه دومی رو هم قربونی می کنین و نذر قبولی دانشگاه و ازدواج و شغل خوب و بدن سالم و عقل سالم میکنین و اقتصاد کماکان فلج میمونه !!!!!!!!!