تبلیغات پیامکی

ماهی سیاه کوچولو

دوست دارم ( خدانگهدار )

 

یادت میاد گفتی به من عشق تو رو به دل دارم

دروغ می­گفتی اما من راس راسکی دوست دارم

سر به سرم گذاشتیو چند روزی موندگار شدی

گفتی که همدمم میشی همرنگ روزگار شدی

چشات بهم دروغ می­گفت اما بازم میخواستمت

وقتی که رفتی به سفر به انتظار نشستمت

پیش خودم دلم می­گفت که بر میگردی از سفر

برگشتی اما چه جوری دست تو دست یه نفر

دلم که باور نمی­کرد از تو یه دسی خورده بود

اون روز نشست و گریه کرد که بازی رو نبرده بود

بعد از سرود عشق تو دلم دیگه شعری نخوند

همرنگ آدما شد و عاشق هیچکسی نموند

بعد از نگاه تو دلم دیگه فریب نخورد

دیگه برای هیچکسی به خاطره نگاش نمرد

                                                                         اجادسا         

-------------------------------------------------------------

.

زنگ هشدار پیامت نمی ذاشت با من باشی

واسه چشمای غریبه ما رو کردی نقاشی

راست بگو مزه لبهات و کی غیر ما چشید

کی قشنگتر از ما ناز چشم و ابرو تو کشید

                                                                         اجادسا

-------------------------------------------------------------

.

به سلامت نازنینم اینم از بازی ما

این دفعه واسه همیشه میسپارمت دست خدا

                                        محمد زارع – دیوونه ار قفس پرید

-------------------------------------------------------------

هیچ وقت فکر نمی کردم یه روز بخوام از تو خداحافظی کنم لااقل اینطوری نه.  ولی این اتفاق افتاد پس واسه همیشه میسپارمت دست خدا.  خدانگهدار