تبلیغات پیامکی

ماهی سیاه کوچولو

ضامن آهو

 

 

 

 

چون گل به بیابان خراسان آمد

با لطف و کرم شاه غریبان آمد

ای کاش منم خاک خراسان بودم

آن لحظه که چون فصل بهاران بودم

.

بوی حرمت رضا چشیدن چه خوش است

بر لذت آشیان رسیدن چه خوش است

بی شک که زمان اوج غربت دلان

خود را به حریم یار دیدن چه خوش است

.

ای کاش منم خلسه ی یا هو بودم

یا در حرمت نغمه ی هو هو بودم

ای کاش شبی دست نوازش سر من

می آمد و من بچه ی آهو بودم